Category: protein คือ

รู้ไว้ไม่อ้วน โปรตีนช่วย ควบคุมน้ำหนัก ได้

ก็จะมีความแตกต่างกันโดยเฉพาะในวัยที่กำลังเป็นวัยรุ่น 7-14 ปี อาจจะต้องการอยู่ที่ 1.1 กรัมต่อน้ำหนัก 1 กิโลกรัม ส่วนเด็กเล็กจะต้องการน้อยกว่า. ในหญิงตั้งครรภ์ ประมาณ 1.three กรัมต่อน้ำหนัก 1 กิโลกรัม.…

โปรตีนไข่ แหล่งโปรตีนคุณภาพ

ทำไมบริษัทมากมายต้องให้ความสำคัญกับ ESG ? โดยเฉพาะกลุ่ม Startup และผู้ประกอบการ Tech SME ซึ่งบทความนี้ Techsauce ชวนคุยกับ ดร.ศรีหทัย พราหมณี ผู้จัดการด้าน AIS…